After All

If there’s a question i must answer

After all what do i get?

Not pain, not hate, not regret

Just big lessons and a faithful smile.

Now I’ve touched my deepest soul

Forgive them all and let things go

Taking life as it is, sometimes sour, sometimes sweet

Just be patient and time will show.

.

The twelve poem

#kc

10.05.2017

BẢO MINH

Cánh diều đong gió vượt mây xanh

Hướng tới tương lai phúc an lành

Cõng trên vai mặt trời sáng chói

Bay khắp năm châu, gửi người sành.

Image result for cánh diều hoàng hôn

Một gói quê hương đậm chân tình

Kết tinh trời đất của Bảo Minh

Cánh sen bao bọc linh hồn Việt

Tấm quà thay lời chúc hiển vinh.

.

Bài thơ thứ 8 và thứ 9

.

26/04/2017

#kc #hienanhdo