Chiều Xuân

Mưa xuân lấm tấm, mưa khắp lối

Giọt đậu vai em, giọt ướt mi

Hoa phai màu nắng, hoa tàn úa

Chim sẻ giật mình, chim sẻ bay

.

13/03/2017

Bài thơ thứ tư

#kc

 

ĐỐI THƠ

“Mưa sương Hà Nội, mưa khắp ngả

Sương chạm má em, mắt lệ nhòa

Hoa đọng hạt sương, để gột rửa

Chim sẻ ẩn mình, tránh sương rơi.”

(Thien Vu Duc)

“Nắng thu vàng óng, nắng muôn nơi

Nhảy nhót trên lưng, ấm áp rồi

Sương đọng trên lá, màu tinh khiết

Bướm khẽ tựa mình, đón mùa đông.”

(Ngọc Tú)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s